Pysäkin kuvaus

Kotona asuminen on muistisairaalle oikea ratkaisu silloin, kun se sujuu turvallisesti ja tukipalvelut ja -verkostot on tilanteeseen nähden oikein mitoitettu. Useimmiten jossain vaiheessa joku muu asumismuoto on kuitenkin parempi muistisairaalle, hoitavalle läheiselle tai molemmille.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muutoksiin sopeutuminen on usein sitä haasteellisempaa, mitä pidemmälle sairaus on edennyt, koska voimavaroja sopeutumiseen ei enää ole riittävästi. Tämän takia olisikin hyvä, jos uuteen asuinympäristöön olisi mahdollista tutustua esimerkiksi päivätoiminnassa tai jaksottaishoidolla. Näin toimimalla kynnys pysyvään ympäristön muutokseen alenee. Samalla hoitavan läheisen jaksaminen helpottuu, kun jaksottaishoidon pituutta voidaan vähitellen lisätä hoitavan läheisen jaksamisen mukaan.

Vertaisten kokemukset

”Isä asui yksin ja me lapset asuimme kaukana. Emme pystyneet tarjoamaan isälle sellaista turvaa, jota hän edenneessä muistisairaudessa olisi tarvinnut. Siksi aloitimme prosessin.”

”Äiti sanoi jo ennen muistisairauttaan, että ei halua pelätä yksin kodissaan, vaan asuu mieluummin toisten seurassa, mikäli terveydentila sen vaatii. Vaikka ratkaisu oli vaikea, sitä helpotti se, että äiti oli näin itse joskus sanonut.”

”Olin jo niin riekaleinen omaishoitaja, että en pystynyt huolehtimaan puolisostani. Ratkaisun tekeminen oli suuri helpotus.”