Pysäkin kuvaus

Hyvään elämään sisältyy myös hyvä kuolema. Muistisairausdiagnoosiin sisältyy myös ajatus kuolemasta. Muistisairailla sairauden loppuvaihe on usein ennemminkin hiipuva kuin kivulias tai raju, mutta elämän viime hetkien, viikkojen tai kuukausien tarpeet ovat kuitenkin omanlaisiaan, ja ne tulee huomioida.

Läheisen ihmisen kuolema voi olla pysäyttävä kriisi elämässä. Kriisi voi heijastua ihmisen elämän eri osa-alueisiin: fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Menetyksen jälkeen mielessä voivat risteillä voimakkaat, ristiriitaisetkin tunteet.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muistisairaalle henkilölle on suotava lupa puhua omasta kuolemastaan – toiveista, peloista, hautajaisista, eletystä elämästä, keskeneräisistä asioista. Yhdessä avoimesti keskustelemalla, kuulemalla, ymmärtämällä, hyväksymällä ja asioista sopimalla syntyy lopulliseltakin tuntuvassa tilanteessa luottamus tulevaan.

Muistisairaan henkilön läheisillä on oikeus tiedolliseen, henkiseen, hengelliseen ja psykososiaaliseen tukeen sekä niiden tarpeen kartoitukseen, ja tarvittaessa tuen jatkumiseen myös muistisairaan läheisen kuoleman jälkeen.

Tutustu aiheeseen:
Terveyskylä – Kuoleman lähestyminen

Vertaisten kokemukset

”Ei kuolemaan kai koskaan voi valmistautua, vaikka se tiedossa olisikin.”

”Hoitohenkilökunta oli koko ajan tasalla ja huomioivat meidät läheiset upeasti.”

“Olimme käyneet tämän hetken yhdessä läpi monesti. Se jotenkin kummallisen lohdullisesti yhdisti meitä.”

”Mummin kuolema oli samaan aikaan surullista, mutta myös helpottavaa. Nyt hän ei enää kärsi.”