Pysäkin kuvaus

Palveluasumista voi järjestää vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella. Kunnan on järjestettävä palveluasuminen ja asumista tukevat, tarvittavat palvelut henkilölle, joka tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissa. Palveluasuminen voidaan toteuttaa esim. palvelutalossa tai henkilön omassa asunnossa. Kunnat järjestävät sosiaalihuoltolain mukaista palveluasumista useimmiten erityisissä palvelutaloissa, jolloin asukas maksaa vuokran ja palvelumaksun, mutta voi saada asumiseensa asumistukea. Lisätietoja saat kunnan sosiaalitoimistosta. Tarjolla on myös yksityisen sektorin tarjoamaa palveluasumista.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Paremman hoitotuloksen ja elämänlaadun voi saavuttaa hoitopaikassa, jossa on osaamista muistisairauksista ja joka on keskittynyt hoitamaan ainoastaan muistisairaita. Koska muistisairaan henkilön on vaikea tottua uusiin paikkoihin, uusi asumismuoto tulisikin valita niin, ettei tarvetta uusiin muuttoihin enää olisi, vaan samassa paikassa voisi asua elämän loppuun asti.

Vertaisten kokemukset

”Jonotimme paikkaa kunnalliseen palveluasumiseen puoli vuotta.”

”Iso taakka putosi harteiltani, kun äiti viihtyy palvelukodissa hyvällä mielellä, kehuu ruokia ja henkilökuntaa.”

”Vanhempani pääsivät muuttamaan yhdessä. Saivat yhteisen huoneenkin. Voisiko paremmin enää olla!?”

”Sisustimme siskoni asunnon hänen omilla huonekaluillaan ja veimme sinne paljon valokuvia. Pyrimme tekemään hänen uudesta kodistaan mahdollisimman tutun näköisen.”

”Se turvallisuuden tunne! Muistisairaalle ei ikinä sovi yksinasuminen, se herättää pelkoja. Turvarannekkeet tai paikannuslaitteet eivät korvaa ihmistä.”