Pysäkin kuvaus

Saattohoito on vakavasti sairaan ihmisen viimeisten elinviikkojen hoitoa, jossa keskitytään oireita lieventävään hoitoon ja pyritään takaamaan mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Saattohoitoa voidaan antaa kotona, terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolla tai saattohoitokodissa. Kotona läheiset huolehtivat potilaan perustarpeista, ja lääketieteellisestä hoidosta vastaa kunnan tai yksityinen kotisairaanhoito.

Saattohoito on ennen kaikkea oikeanlaista kohtaamista ja tarpeiden ja toiveiden herkkää kuulemista. Hoitotahto on väline siihen, että oman elämän tärkeät asiat ovat läheisten ja hoitohenkilöstön tiedossa silloinkin, kun sairauden vuoksi ei itseään enää kykene selkeästi ilmaisemaan.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Kuuloaisti on yksi viimeisistä aisteista, joka katoaa, kun ihminen kuolee. Siksi lempimusiikin, luonnon äänien, linnunlaulun ja läheisten puheen kuuleminen kuoleman hetkillä voivat olla merkityksellisiä.

Läheisten kanssa tulisi keskustella elämän loppuvaiheesta ja toimenpiteistä avoimesti ja riittävän varhain. Muistisairaan hoitotahto tai muu tahdonilmaisu otetaan huomioon. Ennakoimalla tulevia tilanteita voidaan välttyä ahdistavilta tai levottomuutta aiheuttavilta yllätyksiltä.

Keskustelussa otetaan hienotunteisesti huomioon se, mitä asioita läheiset haluavat hoitavien henkilöiden kanssa käsitellä.

Saattohoidosta voit lukea lisää:
Terveyskylä – Saattohoidossa

Vertaisten kokemukset

”Saattohoitoon siirtymistä helpotti se, että hänellä oli hoitotahto tehtynä. Tuli tunne, että toimimme, kuten hän haluaa.”

”Sitä menettää toisen muistisairaudelle sen edetessä monta kertaa. Toinen ikään kuin kuolee monesti. Saattohoitoon siirtyminen oli hänen toiseksi viimeinen kuolemansa minulle.”