Pysäkin kuvaus

Useimmat tarvitsevat muistisairauden edetessä kodin ulkopuolelta tulevia palveluja. Se, kuinka paljon palveluja tarvitaan, on yksilöllistä, mutta esimerkiksi ateriapalvelu, kotipalvelun käynnit tai vuorohoidon aloittaminen voivat vähentää läheisten huolta ja kuormitusta. Muistisairaus vaikuttaa ymmärtämiskykyyn sekä kykyyn ajatella asioita läheisen näkökulmasta, joten muistisairas henkilö ei välttämättä ymmärrä ulkopuolisen palvelun tarvetta. Muistisairaus muuttaa empatiakykyä eikä sairastunut henkilö pysty enää asettumaan muiden ihmisten asemaan tai näkemään läheistensä tarpeita. Tämä voi lisätä läheisten kuormittumista ja sitoa heitä voimakkaasti sairastuneeseen.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muistisairauden alkuvaiheessa läheisten kannattaakin suunnitella yhdessä sairastuneen kanssa tulevaisuutta sekä tehdä ratkaisuja, joilla turvataan arjen sujuminen sairauden edetessä. Läheisen on tärkeää huomioida myös oma hyvinvointinsa ja tiedostaa, että sillä on vaikutusta myös sairastuneen henkilön hyvinvointiin ja arjen sujumiseen. Ulkopuolisen avun hankkiminen ja esim. sairastuneen henkilön intervallijaksot vähentävät läheisen kuormitusta ja antavat heille aikaa lepoon sekä oman hyvinvoinnin hoitamiseen. Omien harrastusten jatkaminen sekä yhteydenpito ystäviin tuovat vaihtelua läheisen arkeen. Sairastuneen intervallijaksot kannattaa myös aloittaa mahdollisuuksien mukaan tarpeeksi ajoissa, jotta muistisairas henkilö ehtisi tottua hoitojaksoihin.

Vertaisten kokemukset

”Puolisoni käy intervallihoidossa kerran kuukaudessa. Hoitaja ottaa aina iloisena puolisoni vastaan ja pyytää hänet kahville, jolloin pääsen itse rauhassa lähtemään kotiin. Jätän puolisoni hoitoon turvallisin mielin. Tiedän, että hänestä pidetään hyvää huolta.”

”Hoidan puolisoani ja meillä on käytössä intervallijaksot. Minulle ne ovat elintärkeitä. Saan omaa aikaa ja huilata rauhassa. Uskon, että jaksot tuovat vaihtelua myös puolisoni arkeen.” 

”Muistisairauksiin liittyvän tiedon hankkiminen ja vertaistuki auttoivat selventämään usein kaoottiseltakin tuntuvaa oman perheen tilannetta.”