Pysäkin kuvaus

Suun alueen kivut saattavat aiheuttaa rauhattomuutta ja ahdistusta muistisairaille. Muistisairauden takia muistisairaat henkilöt eivät kuitenkaan välttämättä osaa itse kertoa tai ilmaista, mistä on kyse. Muistisairaan henkilön suun ja hampaiden puhdistaminen ja suun terveydenhoito voi olla haastavaa. Muistisairaalle kannattaakin laatia suun terveyden hoitosuunnitelma tutun hoitajan ja suunterveyden ammattilaisen yhteistyönä. 

Voimavarat ja mahdollisuudet

Ikääntyneelle hyvä suunterveys on yksi hyvän elämän perusteista: syöminen sujuu, ulkonäkö säilyy, suussa tuntuu miellyttävältä, puhuminen ja seurustelu sujuvat. Hyvä suun terveys parantaa elämisen laatua. Suunterveydellä on myös yhteys yleisterveyteen. Lisäksi monet yleissairaudet ja lääkitykset vaikuttavat suunterveyteen. Kun henkilön omat voimat ja taidot eivät riitä puhdistamaan suuta ja hammasproteeseja, tulee omaisten tai hoitohenkilökunnan huolehtia ikääntyneen päivittäisestä suuhygieniasta.

Lisää muistisairaan suunhoidosta voit lukea täältä:
Käypä hoito – Muistisairaan suunhoito

Vertaisten kokemukset

”Suositusten täytäntöönpanossa erityinen vastuu on suunterveydenhuollon ammattilaisilla. Heiltä kannattaa kysyä neuvoa hoivattavan suunpuhdistuksen hankaluuksissa. Yksin ei tarvitse jäädä.”

”Mitä lämpimimmin suosittelen haluamansa suun terveydenhoidon tason kirjaamista – muiden asioiden ohella – hoitotahtoon.”