Pysäkin kuvaus

Erityisesti ikääntyneiden jalkaterveydestä huolehtiminen on hyvin olennaista toimintakyvyn, turvallisen liikkumisen ja yleisterveyden kannalta. Hyvää jalkaterveyttä voidaan edistää säännöllisellä jalkojen omahoidolla sekä laadukkailla jalkojenhoito- tai jalkaterapiapalveluilla. 

Muistisairas ei välttämättä osaa enää itse huolehtia jalkojensa terveydestä. Siksi onkin erityisen tärkeää, että jalkaterveyden tilan arvio tehtäisiin jokaiselle ikääntyneelle vähintään kerran vuodessa terveydenhuoltohenkilöstön toimesta. Jalkaterveyden arvioinnin yhteydessä tarkistetaan myös omahoidon ohjauksen tarve. Jalkojen omahoidon ohjauksella tuetaan samalla ikääntyneiden voimavaroja ja varmistetaan, että ikääntynyt saa apua jalkojensa hoitoon, jos ei siihen itse enää kykene.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Hyvä jalkaterveys tukee jokapäiväistä liikkumista ja aktiivisuutta. Istumasta ylös nouseminen, kävely ja tavaroiden nostelu edellyttävät lihasvoimaa. Jotta selviytyy päivittäisistä toimistaan itsenäisesti, alaraajojen lihasvoiman säilyttäminen on erittäin tärkeää. Päivittäinen aktiivisuus ja liikuntaharrastukset ovatkin jalkaterveyden perusta. Muistisairaalle liikunta ja aktiivisuus toimivat kuntouttavana toimintana, joten jalkojen terveys on erityisen tärkeää muistisairaalle.

Vertaisten kokemukset

”Huomasin, että äitini ei enää pystynyt hoitamaan jalkojaan itse. Kynnet kasvoivat ja jalkapohjiin kertyi kovettumia. Lopulta ymmärsin myös, ettei äitini halunnut lähteä enää kävelylle, koska kenkien pitäminen sattui häntä. Varasimme jalkahoitajalle ajan ja nyt äitini käy jalkahoitajalla säännöllisesti ja käveleminen, ja kenkien pito eivät enää satu.”