Pysäkin kuvaus

Tällä hetkellä muistisairauksiin on käytössä vain oireita lievittäviä lääkkeitä. Muistisairauksiin ei ole parantavaa hoitoa, mutta monessa tapauksessa lääkehoidolla on kuitenkin mahdollista lievittää oireita ja hidastaa myös taudin kulkua. Lääkkeetön hoito on etusijalla muistisairauksien hoidossa ja se edesauttaa toimintakyvyn ylläpitoa, oli kysymys mistä tahansa muistisairaudesta. Joissain tapauksissa myös lääkkeiden karsiminen voi olla yksi toimiva ja tehokas hoitokeino.

Lääkehoidosta on hyötyä vain silloin, kun se on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Kokonaisvaltaiseen hoitoon kuuluvat vaaratekijöiden ja muiden sairauksien hoito, mielialan ja käytösoireiden kartoittaminen ja hoito sekä kuntoutus, ohjaus ja tuki. Myöskään ravitsemuksen, liikunnan, unen ja sosiaalisten suhteiden merkitystä lääkkeettöminä hoitokeinoina ei pidä väheksyä.

Diagnoosin saaminen on tärkeää, sillä vasta sen jälkeen voidaan suunnitella yksilöllinen ja oikeanlainen hoito ja sen toteutus.

Muistisairauksien lääkkeistä ja hoidosta löydät lisää tietoa:
Käypähoito

Voimavarat ja mahdollisuudet

Lääkkeettömillä hoitokeinoilla, kuten ravitsemuksella, liikunnalla, musiikilla ja älyllisellä ja sosiaalisella aktiivisuudella on todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia myös henkilöille, joilla on jo muistisairaus. Erilaisten tukitoimien ansiosta ihminen voi elää muistisairaudesta huolimatta hyvää ja toimintakykyistä arkea.
Kunnat, yhdistykset ja seurakunnat järjestävät paljon erilaista toimintaa. Oman asuinpaikkakunnan tarjonta kannattaa selvittää. Jokaiselle sopivaa tekemistä löytyy varmasti.

Vertaisten kokemukset

”Sairauden alkuvaiheessa lääkkeestä vaikutti olevan hyötyä. Ehkä lääkkeet hidastivat sairauden etenemistä. Lääkkeet kuitenkin jätettiin pois, kun sairaus eteni ja huomattiin, ettei niistä enää ollut hyötyä.”

”Kun puolisoni lääkelistaa karsittiin ja hän virkistyi valtavasti.”

”Löysimme puolisoni kanssa yhteisen harrastuksen palvelukeskuksen kuntosaliryhmästä. Monta hyvää asiaa yhdistyy ja mielikin virkistyy. Käymme myös syömässä siinä palvelukeskuksen ravintolassa.”