Muistimatka soveltuu hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Sen on tarkoitus olla väline, jonka käyttämisessä vain mielikuvitus on rajana. Kuten ihminen ja hänen tarpeensa ovat yksilöllisiä, niin on Muistimatkakin yksilöllinen. Tästä syystä emme tarjoa Muistimatkalle käyttöohjetta. Annamme kuitenkin muutamia esimerkkejä siitä, miten Muistimatkaa voi käyttää:

Perhe:

Perheenjäsenen saadessa diagnoosin muistisairaudesta Muistimatkaa voi hyödyntää itsekseen tai yhdessä. Jokainen perheenjäsen voi tutkailla Muistimatkaa omaan tahtiin ja etsiä siitä sellaisia asioita, joihin kukin sillä hetkellä kokee tarvetta pysähtyä. Muistimatkaa voidaan myös hyödyntää asioiden puheeksi ottamiseksi perheen kesken. Se auttaa myös ennakoimaan ja suunnittelemaan tulevaa.

Muistimatka auttaa ottamaan asioita puheeksi ammattilaisten kanssa. Muistimatkaan kannattaakin tutustua rauhassa ennakkoon ja pohtia, mikä asia minua ja meidän perhettämme juuri nyt koskettaa ja mistä haluamme juuri tällä hetkellä tietää lisää.
Muistiinpanosivuihin on hyvä kirjoittaa itseä askarruttavia asioita tai laittaa muistiin havaintoja omasta tilanteesta.  

Kotiin tuotavat palvelut:

Muistimatka soveltuu palveluneuvontaan ja -ohjaukseen apuvälineeksi. Sen avulla ammattilainen ja perhe voivat yhdessä kartoittaa tilannetta ja selvittää palvelujen tarvetta. Muistimatkan äärelle voi palata aina uudestaan, kun tilanne muuttuu. Muistimatkan avulla voi perhe, sekä ammattilainen yhdessä seurata sairauden etenemistä ja sen vaikutuksia arkielämään. Muistimatka tekee myös näkyväksi sen, mitä on hyvä ennakoida ja nostaa keskusteluun riittävän ajoissa.

Ryhmätoiminta:

Muistimatkaa voidaan käyttää suunniteltaessa ja toteuttaessa erilaisia ryhmätoimintoja, koulutuksia tai valmennuksia muistiperheille. Sitä voidaan käyttää ryhmissä, johon osallistuu sekä muistisairaita, että heidän läheisiään. Lisäksi sitä voidaan käyttää ryhmissä, joissa kokoontuu vain sairastuneita tai omaishoitajia / muita läheisiä. Muistimatka toimii vertaistuen vahvistajana ja keskustelun virittäjänä. Aiheita ryhmätoimintojen suunnitteluun Muistimatka tarjoaa yli 60 pysäkin verran.

Ympärivuorokautinen hoito:

Muistimatka soveltuu hoitoneuvottelun avuksi muistisairaan henkilön siirtyessä kotoa ympärivuorokautiseen hoitoon. Mukaan neuvotteluun voi ottaa myös vastuutyöntekijän, joka on tehnyt töitä perheen kanssa aiemmin esim. avopalveluiden puolella. Muistimatkan avulla uuteen asuinpaikkaan siirtyy tieto perheelle merkityksellisistä asioista, sekä kokemuksista muistisairauden ajalta. Sen avulla voidaan ennakoida ja varautua tulevaan myös pitkäaikaishoidossa.

Opiskelija:

Muistimatka tukee muistityön opintojen oppimissisältöä. Se tuo osaamistavoitteet konkreettisiksi. Muistimatkasta voi seurata omaa oppimista teemoittain ja peilata muistimatkaa niin teoriaopintoihin, kun työssäoppimiseen. Muistimatkaa voi käyttää myös muistilistana itsearvioinnissa.

Työyhteisö:

Muistimatka tuo muistialan ammattilaisten erityisosaamisen näkyväksi. Sitä voi käyttää oman osaamisen arvioinnin pohjana, sekä uuden työtekijän perehdytyksessä. Myös työyhteisössä on tärkeää ottaa haastavia asioita puheeksi. Muistimatkaa voidaan käyttää apuna työyhteisön arvokeskustelussa, sekä yhteisen toimintamallin luomisessa. Muistimatkasta löytyy myös paljon aineksia työyhteisön lisäkoulutukseen.

Muista, ettei Muistimatka ole tarkoitettu suoritettavaksi, eikä se ole temppulista, jolle tulee saada mahdollisimman monta ruksia. Muistimatka sairauden alusta sen päättymiseen kestää usein vuosia, jopa vuosikymmeniä. Muistimatkalla tiedon tarve muuttuu tilanteiden muuttuessa. Kulje siis pysäkiltä toiselle oman tarpeesi mukaan. Voit aina palata uudelleen jo käytyyn pysäkkiin, jos siltä tuntuu. Voit myös hypätä pysäkkien yli, jos ne eivät tunnu ajankohtaisilta. Muistimatka tukee juurin sinun yksilöllistä matkaasi.