Muistiperheiden ja ammattilaisten toimivan yhteistyön edellytyksenä on avoin ja luottava vuorovaikutus. Tämä saattaa estyä, mikäli vaikeat asiat jäävät puhumatta tai vastaukset olettamuksiksi. Räätälöidyn puheeksi ottamisen mallin avulla muistisairas henkilö tulee kuulluksi ja ymmärretyksi, läheiset eivät uuvu, kyky ennakoida ja varautua tulevaan paranee, rajoittamistoimet vähenevät ja tilanteiden kriisiytyminen vältetään.

Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua –hanke on rakentanut sillan muistiperheiden ja heitä kohtaavien ammattilaisten välille. Tämä silta sai nimekseen Muistimatka. Muistimatkaa hyödyntämällä muistiperheiden on helpompi tutustua uuteen elämäntilanteeseen ja toimia ennakoivasti.

Tämän kädessäsi olevan inhimillisen, avoimuutta lisäävän puheeksi ottamisen välineen avulla luodaan positiivinen yhteistyön ilmapiiri. Muistisairaat henkilöt sekä heidän läheisensä löytävät oman elämän ajankohtaiset, pysähdystä vaativat asiat ja saavat entistä parempaa, yksilöllisempää ja oikea-aikaisempaa tukea arkeensa.

”Muistimatka tukee eri muistisairauksiin liittyvien aiheiden normalisointia. Muistimatka-korttien tekstit avaavat hyvin käsiteltävää aihetta ja siksi asiakasperheet pystyvät käyttämään kortteja keskustelun apuvälineenä tarvittaessa myös ilman ammattilaisen ohjausta”

Anni-Liina Voutilainen, terveydenhoitaja, muistihoitaja.

”Tilannetta tukevat aiheet ja kysymykset ovat auttaneet asiakkaita, omaisia ja myös itseäni sanoittamaan sekä kyseisen tilanteen haasteita että voimavaroja. Mielestäni Muistimatkan positiivinen sävy on juurikin se avain, joka auttaa jokaisen henkilökohtaisten voimavarojen ja iloisten asioiden löytämiseen”,

Martta Keskitalo, palvelupäällikkö, fysioterapeutti.

Mukavaa Muistimatkaa Sinulle!

Meistä

Muistimatka on kehitetty Stean tuella Suomen muistiasiantuntijat ry:n Lupa puhua -hankkeessa. Muistimatkan työryhmän lisäksi Muistimatkaan ovat antaneet arvokkaan panoksensa hankkeen työpajoihin osallistuneet muistiperheet ja sote-ammattilaiset, sekä hankkeen ohjausryhmä ja Avainhenkilöt eri puolilla Suomea. Muistimatkan pysäkit, sekä niihin liittyvät kokemukset ja kommentit ovat muistiperheiden ja sote-ammattilaisten hankkeen aikana työpajoissa, sekä muissa tapaamisissa ja keskusteluissa tuottamia. Kiitämme lämpimästi teitä kaikkia arvokkaasta panoksesta Muistimatkan syntyyn! Lisäksi haluamme antaa erityiset kiitokset kaikille geronomeja kouluttaville ammattikorkeakouluille Muistimatkan kehittämisestä ja uusille poluille viemisestä!

Muistimatkan työstämisestä vastannut työryhmä:

 • Kataja-Rahko Minna, geronomi Amk, projektipäällikkö, Lupa puhua -hanke, Suomen muistiasiantuntijat ry
 • Toikka Tiina, geronomi Amk, projektisuunnittelija, Lupa puhua -hanke, Suomen muistiasiantuntijat ry
 • Koskinen Mari, geronomi Amk, projektityöntekijä, Lupa puhua -hanke, Suomen muistiasiantuntijat ry
 • Meriläinen Maaret, toimintaterapeutti amk, seksuaalineuvoja, SenjaSeni
 • Nikumaa, Henna, Sosionomi YAMK, väitöskirjatutkija, vanhuusoikeuden yliopisto-opettaja Itä-Suomen yliopisto
 • Voutilainen, Anni-Liina, terveydenhoitaja AMK, muistihoitaja, Tuusniemen kunta
 • Jormalainen Emmi, graafinen suunnittelu ja kuvitus

Ohjausryhmä

 • Tarja Riihiluoma-Tuure, asiakkuuspäällikkö, Careeria koulutus
 • Jaana Ågren, lehtori, Careeria koulutus
 • Marja Ruotsalainen, toiminnanjohtaja, Omaishoitajat POLLI
 • Teija Mikkilä, toiminnanjohtaja, Helsingin muistiyhdistys
 • Minna Teiska, kehittämispäällikkö, Muistiliitto
 • Henna Nikumaa, väitöskirjatutkija, vanhuusoikeuden yliopisto-opettaja, UEF
 • Ruut Pylvänäinen, omaishoitaja, kokemusasiantuntija
 • Tuija Virtanen, muistisairaiden ja puolisoiden omahoito valmennus, Helsingin kaupunki
 • Sanna Aavaluoma, psykoterapeutti, Suhteessa Oy
 • Pauliina Savolainen, SUMUn hallituksen edustaja

Yhteystiedot

Suomen muistiasiantuntijat ry
Sähköposti: info@sumut.fi
Puhelin: 050 348 5068
Linnoitustie 4 B
02600 Espoo

www.sumut.fi