Pysäkin kuvaus

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla ihminen voi itse nimetä haluamansa henkilöt hoitamaan asioitaan, sellaisen tilanteen varalta, jossa henkilö ei sairauden tms. toimintakykyä alentavan seikan takia pysty itse enää hoitamaan asioitaan. Valtuutuksen tekeminen edellyttää, että sen tekijä ymmärtää asiakirjan merkityksen ja tekstin sisällön. Tämän takia edunvalvontavaltuutus on erittäin tärkeää tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen on suositeltavaa kaikille, joilla on lähipiirissään luotettu henkilö, joka voi tarpeen vaatiessa ottaa asiat hoidettavakseen. Tämä luotettu henkilö saa edunvalvontavaltuutuksella valtuudet hoitaa talouteen ja omaisuuteen sekä terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä asioita yleensä mahdollisimman helposti ja joustavasti.

Edunvalvontavaltuutetulla ei ole velvollisuutta toimittaa vuosittaista tiliselvitystä Digi- ja väestötietovirastoon, ellei tätä ole valtuutukseen ehtoihin erikseen kirjattu. Tehtävän lakattua valtuutetun ei myöskään tarvitse tehdä päätöstiliä omaisille, jos näin on valtuutukseen kirjattu. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sitten, kun valtuutuksen laatinut henkilö on tullut itse kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan ja edunvalvontavaltuutus on saatettu voimaan Digi- ja väestötietovirastossa.

Edunvalvontavaltuus on prosessina kevyempi kuin edunvalvonta, joten edunvalvontavaltuutus kannattaa mahdollisuuksien mukaan hoitaa ajoissa kuntoon.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Ennakoimalla asioita saat itsellesi rauhallisen mielen. Voit varmistaa elämänlaatusi ja -arvojesi kunnioittamisen. Vahvistat itsemääräämisoikeuttasi. Helpotat läheisiäsi, sillä heille on selkeää kuka asioitasi hoitaa ja miten. Selkiytät viranomaisille ja hoitohenkilöstölle kuka päättää puolestasi ja millä perusteella ja ehkäiset väärinkäytöksiä ja hyväksikäyttöä.

Lue lisää oppaastamme:
Suomen muistiasiantuntijat – Opas oikeudelliseen ennakointiin

 Vertaisten kokemukset

”Tulevaisuuteen suhtautuu nyt jotenkin levollisemmin, kun kaikki on laitettu paperille.”

“On ollut helppoa hoitaa hänen asioitaan, kun tietää toimivansa hänen tahtonsa mukaisesti.”

”Asiat hoituvat edelleen hänen näköisellänsä tavalla.”

Pysäkin asiantuntijana: Henna Nikumaa, Sosionomi YAMK, väitöskirjatutkija, vanhuusoikeuden yliopisto-opettaja