Pysäkin kuvaus

Ensitietokeskustelu tarkoittaa keskustelua, jossa muistidiagnoosin saaneelle henkilölle ja tämän läheisille kerrotaan todetusta muistisairaudesta ensimmäisen kerran. Ensitiedon tarkoituksena on antaa tietoa todetusta sairaudesta sekä ohjata sen hoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi keskustelun tarkoituksena on tukea sairastuneen ja hänen läheistensä arkielämän voimavaroja muuttuneessa elämäntilanteessa sekä auttaa varautumaan tulevaisuuteen.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Ensitietokeskustelussa on erityisen tärkeää ylläpitää toivoa ja korostaa muistidiagnoosin saaneen henkilön sekä tämän läheisten voimavaroja, koska tällä on suuri merkitys siihen, kuinka tiedon vastaanottaja selviytyy muuttuneessa elämäntilanteessa eteenpäin. Keskustelulle on hyvä varata riittävästi aikaa. Muistisairaalla henkilöllä olisi hyvä myös olla keskustelussa mukana ainakin yksi läheinen.

Ensitietokeskustelussa tietoa tulee välittää rehellisesti. On kuitenkin tärkeä huomioida, millaista tietoa ja kuinka paljon muistisairas henkilö ja hänen läheisensä pystyvät kerrallaan vastaanottamaan. Muistisairausdiagnoosi on elämää mullistava tieto ja tästä syystä niin muistisairas henkilö, kuin hänen läheisensä saattavat olla shokissa. Keskustelusta tulee tehdä vastavuoroinen tilanne, jossa muistisairaalla henkilöllä sekä tämän läheisillä on riittävästi aikaa esittää kysymyksiä.

Myös erilaisten tunteiden näyttäminen sekä niistä keskustelu ovat tärkeä osa ensitietokeskustelua. On tärkeä tuoda esille myös se, että muistisairaalla henkilöllä ja hänen läheisellään on oikeus saada tietoa myös matkan varrella, eikä kaikkea tarvitse sisäistää tämän ensimmäisen keskustelun aikana.

Vertaisten kokemukset

”Koin, että minua kuunneltiin ja huoleni oikeasti kiinnostivat.”

”Olisi ollut hyvä kirjoittaa kysymyksiä ja ajatuksia muistiin ennen tapaamista.”

”Olimme keskustelussa yhdessä. Minusta oli tärkeää, että molemmat saivat kysyä ja puhua itselle tärkeistä asioista.”

Pysäkin asiantuntijana: Anni-Liina Voutilainen, terveydenhoitaja AMK, muistihoitaja