Pysäkin kuvaus

Huoli pärjäämisestä ja avuntarpeesta voi nousta, jos huomaat omassa tai läheisen toimintakyvyssä muutoksia. Vaikka huolen suoraan ilmaiseminen läheiselle voi olla hankalaa, on se kuitenkin oikea tapa lähteä selvittämään asiaa. Huolehtiminen on rakkautta.

Huolta herättäviä asioita voivat olla:

  • aloitekyky heikkenee, vetäytymistä sosiaalisissa tilanteissa
  • tavarat katoavat ja löytyvät oudoista paikoista
  • sovittuja tapaamisia ja asioita unohtuu
  • keskittymistä vaativat suoritukset eivät onnistu, päättely- ja ongelmanratkaisukyky heikkenevät, uuden oppiminen vaikeutuu
  • raha-asioiden hoito takkuilee tai kelloa on vaikea ymmärtää, kodinhoito lipsuu
  • työ ja vaativat harrastukset uuvuttavat
  • mielialamuutoksia tai ahdistuneisuutta esiintyy yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
  • persoonallisuus muuttuu, ilmenee sekavuutta, epäluuloisuutta tai pelokkuutta
  • ilmenee vaikeutta löytää sanoja tai epäasianmukaisten sanojen käyttöä

Voimavarat ja mahdollisuudet

Kun huoli herää, kannattaa asiasta puhua rohkeasti läheisille tai ystäville. Heiltä saa tukea ja asioita on helpompi lähteä selvittämään toisten tukemana. Mikäli olet huolissasi jostain henkilöstä, voit tehdä myös virallisen huoli-ilmoituksen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että henkilö saa tarvitsemansa tuen, avun ja palvelut. Ilmoituksen voi tehdä ilman henkilön suostumusta. Muu kuin viranomainen voi tehdä ilmoituksen myös anonyymisti. Ilmoituksen saavuttua viranomaiselle, henkilön palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä 1–2 arkipäivän sisällä. Sosiaalialan ammattilainen arvioi tilanteen ilmoituksen sisällön, sen kiireellisyyden ja aloittaa asian selvittämisen. Lisätietoa huoli-ilmoituksen tekemisestä saat kaupungin/kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Vertaisten kokemukset

”Hän ei enää ole entisensä, asiat eivät hoidu entiseen tapaan, unohtuu myös tärkeitä asioita, jotka ennen olisi ilman muuta muistanut.”

”Otin muistiasiat äidin kanssa puheeksi. Äiti suuttui hirveästi ja kiisti koko asian.”

”Mieheni hätääntyi uudessa ympäristössä. Hän meni ihan paniikkiin.”