Pysäkin kuvaus

Asioihin ja mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen ja vaikkapa huolen puheeksi ottaminen on toisesta välittämistä. Se on tapa ottaa askarruttava asia puheeksi toista loukkaamatta. Mikäli puheeksi ottoa ja asioihin puuttumista vältellään, saavat huolta aiheuttavat ongelmat aikaa kasvaa. Huoli kannattaa ottaa puheeksi varhain. On tärkeää, että tuodaan esiin oma huoli ja pyydetään apua sen huojentamiseen.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Suhteet eivät vahingoitu, vaan päinvastoin paranevat, vaikka keskustellaan hankalista asioista avoimesti ja rehellisesti ja vaikka asiat tuotaisiin esiin vahvoinkin mielipitein. Kun huoli rohjetaan ottaa esille avoimesti keskustellen ja osapuolten näkemyksiä kuullen, syntyy sivutuotteena myös luottamus.


Vertaisten kokemukset

”Vaikeatkin asiat on puhuttava. Ei niistä muuten selkoa saa, eikä pääse etsimään ratkaisuja.”

”Kyllähän minä närkästyin, kun se kysyi minulta hoitotahdosta. Mihin minä sitä muka tarvitsen?!”

”Siitähän se yhteistyö sitten lähti liikkeelle, kun vain avattiin suumme. En väitä, että se olisi helppoa ollut. Suun avaaminen siis.”

”Arvostan sitä, että asiat puhutaan asioina ja rehellisesti.”

”Olisi tärkeää rohkeasti puuttua ja puhua muistisairaudesta heti sairauden alussa. Samalla tavalla kuin puhutaan muistakin sairauksista tai vaikkapa kolesterolista.”