Pysäkin kuvaus

Muistisairaan henkilön talouden pitoon voi tulla haasteita sairauden edetessä. Hän voi olla hyvin toimeentuleva, saada hyvää työeläkettä ja jopa ansiotuloja, mutta hän voi silti velkaantua. Ikääntyneet, yksin kotona asuvat ovat alttiita kaikenlaiselle puhelimitse ja postitse tapahtuvalle kaupustelulle. Tämän lisäksi valitettavasti myös muistisairaan henkilön läheiset voivat yrittää hyötyä hänestä taloudellisesti. Muistisairaat henkilöt hakeutuvat usein myös yksityisten lääkäripalvelujen piiriin, koska kokevat, etteivät saa riittävän nopeasti tai riittävän tarkkaa tutkimista julkiselta puolelta. Tämä voi kasvattaa menoja yllättäen. Muistisairauden edetessä laskujen hoito voi jäädä vähemmälle huomiolle ja laskujen maksamisen viivästymiset ja ulosottoon menemiset aiheuttavat taloudellista haittaa, henkisestä kärsimyksestä puhumattakaan.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Avoimuus ja puheeksi ottaminen ovat näissäkin asioissa erittäin tärkeässä roolissa. Kunnat järjestävät ensitietoiltoja ja näiden lisäksi tietoa talouteen liittyvistä asioista on saatavilla paikallisten muistiyhdistysten kautta muun muassa yleisöluennoilla ja vertaistukiryhmissä. Muistisairauden alkuvaiheessa kannattaa ottaa selvää erilaisista pankkien tarjoamista maksupalveluista ja hoitaa edunvalvontavaltuutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kuntoon. Moni perhe aloittaa valtakirjasta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että käytännössä mm. pankit eivät aina hyväksy valtakirjaa enää sen jälkeen, kun valtuuttajan terveydentila heikkenee eikä hän pysty itse valvomaan valtuutetun toimia. Pankin kanssa kannattaakin sopia muistisairaan henkilön pankkitilin käyttöoikeuksista. Verkkopankkitunnusten käyttäminen toisen henkilön toimesta ei ole nimittäin missään tilanteessa sallittua. Tilinhaltija voi kuitenkin antaa toiselle henkilölle oikeudet käyttää tiliään verkkopankin välityksellä. Tästä tulee sopia pankin kanssa siten, että käyttöoikeuden haltija voi käyttää tiliä omissa nimissää olevilla tunnuksilla.

Kun taloudelliset asiat on hoidettu ajoissa kuntoon ja niistä on puhuttu ajoissa avoimesti, voidaan välttää moni ikävä tilanne.

Vertaisten kokemukset

”Äitini on joutunut sinnikkäiden puhelinmyyjien uhriksi. Välillä on tilattu kirjasarjaa ja välillä sukkia kuukausiveloituksella. Asioiden selvittelyyn on mennyt paljon aikaa. Olisimmepa osanneet varautua tähän paremmin.”

Pysäkin asiantuntijana: Henna Nikumaa, Sosionomi YAMK, väitöskirjatutkija, vanhuusoikeuden yliopisto-opettaja