Pysäkin kuvaus

Pitkälle edennyt muistisairaus vie kyvyn sanalliseen viestintään. Vuorovaikutus ja kommunikointi eivät kuitenkaan lopu kokonaan pitkälle edenneessä muistisairaudessakaan. Muistisairaalla henkilöllä on edelleen paljon sanattomia keinoja, joiden avulla hän voi ilmaista mielipiteitään, tarpeitaan ja tunnetilojaan.

Onkin tärkeää, että läheinen herkistyy havainnoimaan muistisairaan henkilön olemuskieltä ja miettii, mitä muistisairas ihminen kertoo äänenpainoillaan, katseellaan, kosketuksellaan, naurullaan, ilmeillään, eleillään ja toiminnallaan. Tällaisia sanattomia keinoja muistisairaan läheisen kannattaa itsekin käyttää mahdollisimman paljon. Mutta tärkeintä on kuitenkin antaa aikaa, olla lähellä ja ilmaista välittämistä.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Tärkeintä muistisairaan ihmisen hyvässä kohtaamisessa on tasavertaisuus. Kaikkien on hyvä muistaa, että muistisairauteen sairastunut ihminen on sairaudestaan huolimatta edelleen se sama ihminen, joka hän on aina ollut. Jokaisella on oma elämänhistoriansa, tietyt ajan myötä muodostuneet arvot ja mielenkiinnon kohteet, persoonallisuus sekä yksilöllinen tapansa sopeutua eri tilanteisiin.

Muistisairas ihminen voi toimia ja viestiä eri tavoin kuin ennen, mutta hänellä on silti monia taitoja, joiden varaan vuorovaikutuksen voi rakentaa. Arkiset tilanteet tarjoavat paljon mahdollisuuksia hyvään kohtaamiseen. Yhteisistä onnistumisista voi ja kannattaakin iloita ja hankalissa tilanteissa auttaa, jos asiaan pystyy suhtautumaan huumorilla.

Vinkkejä kommunikointiin afaattisen henkilön kanssa:

https://www.siunsote.fi/afasia

Vertaisten kokemukset

”Opin tulkitsemaan vaimoani ja ymmärtämään hänen viestejään, joita hän minulle mm. ilmeillään, erityisesti silmillään välitti. Myös kosketuksella hän pystyi ilmaisemaan minulle mielipiteensä. Yhteytemme ei katkennut koskaan, se oli upeaa.”

”Puhekyvyn kadotessa viestintämme sai jotenkin paljon intensiivisemmän piirteen.”

”Aluksi tuntui, että siinä meni nyt sitten sekin. Töitä, ymmärrystä ja hyväksymistähän uuden kommunikointiyhteyden löytäminen vaatii. Mutta onneksi on olemassa muitakin keinoja keskustella.”