Pysäkin kuvaus

Muistisairaus aiheuttaa erilaisia oireita muun muassa sairastuneen käytökseen, ja ne ovat hämmentäviä ja asettavat kaikki uuteen tilanteeseen. Menneet ja nykyiset voivat sekoittua ja ihminen voi elää hetkittäin menneisyydessä. Toisinaan esimerkiksi televisiossa näkyvät ohjelmat ja asiat muuttuvat todeksi. Sairauden alkuvaiheessa nykyhetkeen on helpompi palata ja yhteinen keskustelu herättää vielä takaisin todellisuuteen. Sairauden edetessä muistoista ja omista ajatuksista tulee kuitenkin ihmiselle sen hetkinen todellisuus ja hän elää omassa ajatusmaailmassaan vahvasti.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Selkeä viestintä helpottaa keskustelutilannetta. Muistisairautta sairastavan voi olla vaikea hahmottaa kasvoja tai tunnistaa ihmisiä. Omiin ajatuksiin uppoutunut henkilö on hyvä herätellä keskusteluun. Huomion voi herättää esimerkiksi koskettamalla ja tervehtimällä nimellä. Tärkeintä viestinnässä on olla kiireetön ja tilanteessa läsnä.

Kun muistisairaus etenee, ihminen kaipaa usein kotiaan tai jo edesmenneitä vanhempiaan. Näissä tilanteissa on hyvä myötäillä keskustelua ja kysyä esimerkiksi kotiin haluavalta enemmän kodista ja sen merkityksestä. Vanhempiaan etsivältä voi kysellä lisää vanhemmista. Näin luodaan turvallisuuden tunnetta keskustelun avulla. Uhkaaviin tai vaarasta kertoviin kertomuksiin on hyvä suhtautua vakavasti, niitä ei pidä vähätellä tai myötäillä.

Vinkkejä kohtaamiseen:
Muistiliitto – Vinkkejä kohtaamiseen
Papunet

Vertaisten kokemukset

”Mummuni katseli edesmenneen miehensä valokuvaa ja kertoi hänen kohta tulevan peltotöistä. Mummu eli siellä jossain kaukana. Mutta olipa mukava kuulla hänen kertovan, millaista heidän elämänsä oli silloin, kun vielä maatilaa pyörittivät.”

”Äiti katsoi peiliin ja näki itsensä nuorena tyttönä. Kertoi nimensä tyttönimellä.”