Pysäkin kuvaus

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä jokapäiväisen elämän toimista ja tehtävistä:

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä selviytyä henkilökohtaisista päivittäisistä perustoiminnoista sekä arjen askareista ja asioinnista.

Kognitiivisella toimintakyvyllä eli tiedonkäsittelykyvyllä tarkoitetaan muun muassa muistia, oppimista, kielellisiä toimintoja, keskittymistä, orientaatiota, tarkkaavuutta, hahmottamista ja ongelmanratkaisua.

Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia. Siihen sisältyvät muun muassa kokemus elämänhallinnasta ja tyytyväisyydestä, itseluottamus ja -arvostus, mieliala, omat voimavarat, haasteista selviäminen sekä toiminnallisuus.

Sosiaalisella toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä toimia ja ilmaista itseään, osallistua sekä olla sosiaalisessa kanssakäymisessä toisten kanssa. Sosiaalisen toimintakyvyn ilmenemismuotoja ovat läheisyys, yhteisöllisyys, itsestä huolehtiminen, tarpeellisuuden kokemus ja elämän mielekkyys.

Oikeudellisella toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä ymmärtää kyseessä oleva oikeudellinen asia kuten hoitotahto tai edunvalvontavaltuutus ja sen merkitys.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muistisairauksien eteneminen on yksilöllistä ja eivätkä kaikki diagnoosin saaneet kohtaa muutoksia samalla tavalla. On tärkeää pitää huolta kokonaisvaltaisesta toimintakyvystä, sillä sen tukeminen sekä turvaaminen ovat elämänlaadun ja hyvän hoidon perusta sairauden kaikissa vaiheissa.

Esimerkiksi kognitiivisten taitojen harjoittamisella ei voida pysäyttää muistisairautta, mutta sen voidaan ajatella olevan aivoille yhtä tärkeää kuin liikunta on lihaksille.

Vertaisten kokemukset

”Keskustelimme ajokyvyn heikkenemisestä hienovaraisesti, mutta tiukasti. Korostimme heikentyneen ajokyvyn lisäävän riskiä muille kävelijöille ja autoilijoille, jos heitä ei kykene havaitsemaan riittävän ajoissa.”

”En tee enää mitään, koska tiedostan että en enää osaa tehdä yhtä hyvin kuin ennen.”

”Aluksi sitä tuli vähän niin kuin kytättyä omaa toimintakykyä ja analysoitua kuinka osaan.”