Pysäkin kuvaus

Muistisairauksissa on ominaista, että uuden oppiminen vaikeutuu ja aiemmin opittua on vaikea palauttaa mieleen. Uuden oppiminen edellyttää muistia, jonka takia alkavan muistisairauden ensimmäinen arkea haittaava oire voi olla juuri kyvyttömyys oppia uutta. Myös toiminnanohjaus ja asioiden organisointikyky voivat heikentyä.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Jos opeteltavalla asialla on yhteys aiempaan elämään ja mielenkiinnon kohteisiin, uuden oppiminen ei ole mahdotonta. Esimerkiksi musiikkia aiemmin elämässään harrastanut ihminen voi muistisairaanakin oppia vaikkapa uuden sävelen. Oppimiseen vaikuttavat myös mieliala, väsymys, ympäristössä olevat mahdolliset häiriötekijät, jotka vaikeuttavat keskittymistä, ravitsemustila sekä lääkitys. Oppimista voidaan tukea hyvällä vuorovaikutuksella, kiireettömällä läsnäololla ja selittämisellä.

Löydät aivojen harjoittamiseen liittyviä harjoituksia ja lisätietoa Muistipuistosta:
Muistipuisto

Vertaisten kokemukset

”Teimme lappuja, joissa oli selkeät ohjeet toimintajärjestyksestä. Näin vaimoni pystyi käyttämään uutta pesukonettamme.”

”Ostimme isälle ikääntyneille tarkoitetun kännykän ja opettelimme siitä yhdessä, kuinka vastata puhelimen soidessa. Puhelimen selkeät näppäimet auttoivat uuden oppimisessa hyvin.”

”Huomasin, että miehelleni oli ihan turha selittää asioita hänen ollessa väsynyt. Opinkin näkemään, koska hänen kanssaan kannatti asioita harjoitella.”

”Lääkemuutoksilla saimme vaimoni tokkuraisen olon pois, ja hän pystyi keskittymään asioihin paremmin.”