Pysäkin kuvaus

Jokainen voi pitää huolta ja vahvistaa omia mielenterveystaitojaan. Arjen tasapainosta huolehtiminen ja hyvää mieltä ja terveyttä tukevien valintojen tekeminen, tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen vahvistavat mielenterveyttä. Päivän tapahtumista, tunteista ja ajatuksista on myös hyvä kertoa päivittäin jollekin läheiselle ihmiselle. Kun eteen tulee vastoinkäymisiä tai on pettynyt tai surullinen olo, voi käyttää itselle sopivia selviytymisen taitoja, kuten liikkumista, musiikin kuuntelua, hiljentymistä tai vaikka itkemistä.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Vaikka elämän olosuhteita ei voi aina ennakoida, voi valita, miten niihin suhtautuu. Tämä on mahdollista kiinnittämällä huomiota voimavaroihin, läheisiin ihmissuhteisiin ja esimerkiksi haastavissa tilanteissa koettuihin hyviin tunteisiin. Positiivisen suhtautumistavan on todettu helpottavan selviytymistä.

Työkaluja mielen hyvinvointiin:
Mielenterveystalo – Itsehoito

Hae neuvoa ja apua:
Mielenterveystalo – Apua ja neuvoa
Suomen mielenterveys ry – Kriisikeskus, tukea ja apua

Vertaisten kokemukset

”Kirjoitan päiväkirjaa. Se auttaa minua sanoittamaan asioita itselleni. Kun kirjoittaa niin hyvät kuin huonotkin asiat näkyviksi, ne on jotenkin helpompi käsitellä ja ymmärtää.”

”Metsästä on tullut minulle tärkeä. Se rauhoittaa minua ja antaa energiaa.”

”Oman mielen liikkeistä on niin kamalan vaikea puhua muille.”