Pysäkin kuvaus

Rakkaudella on uskomaton voima. Se saa meidät hyväksymään toisemme ja arvostamaan toistemme erilaisuutta. Se ei nujerra eikä väheksy vaan ymmärtää ja hyväksyy. Rakkaus asettaa terveitä rajoja, se ei hyväksy väärinkohtelua eikä toisten satuttamista. Rakkaus saa auttamaan ja tukemaan toisiamme ja antamaan toisillemme myötätuntoa ja empatiaa.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Meille jokaiselle tarjoutuu päivittäin mahdollisuus antaa ja vastaanottaa rakkautta. Me voimme antaa rakkautta itsellemme ja toisillemme. Voimme tehdä päivittäin päätöksen valita tänäänkin rakkauden.

Myönteiset ihmissuhteet ja ystävyys ovat hyvä stressin suoja ja oiva terveysvakuutus. Onnellisissa parisuhteissa ihminen kohtelee kumppaniaan huolehtien, hellien, kannustaen ja tukien. Rakkaus heijastuu hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Se, että tulee hyväksytyksi ja rakastetuksi ilman ehtoja ja omana itsenään, on arvoltaan kiistämätöntä erityisesti ikävuosien karttuessa.

Vertaisten kokemukset

”Rakkaus antaa voimia jaksaa ja hyväksyä muistisairauden mukanaan tuomia asioita. ”

”Elämämme ja suhteemme on muuttunut, mutta rakkaus on säilynyt.”

”Tietenkin rakastan äitiäni. Miksi se mihinkään muuttuisi? Äidin haavoittuvuus on vain tuonut rakkauteen uudenlaisen vivahteen. Huoliko sen aiheuttaa, vai mikä? – en tiedä.”

”Rakkaus ei katoa, vaikka muisti katoaa.”

”Rakkaus on onnellisuutta, arvostusta ja hyvää oloa.”

“Rakkaus kantaa, vai kantaako?”