Pysäkin kuvaus

Toivo on elämän perusvoimavara ja suojaava tekijä, joka auttaa ihmistä suuntamaan katseensa eteenpäin. Toivo antaa vahvan luottamuksen tunteen siihen, että tästäkin koettelemuksesta selvitään. Toivo on mielentila, joka tarkoittaa sitä, että odottaa tulevalta hyvää. Yleisenä elämänasenteena toivo ja luottamus tarkoittavatkin optimismia. Sitä, että katselee tulevaisuutta valoisin mielin.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Pidä kiinni toivosta, se kannattelee ja suojaa elämää. Toivo auttaa asettamaan itselle merkityksellisiä tavoitteita. Se auttaa ylläpitämään uskoa siihen, että voimme omalla toiminnallamme myös saavuttaa tavoitteemme. Toivo auttaa näkemään useampia eri vaihtoehtoja eri tilanteissa. Tämä tuo elämään joustoa, mikä puolestaan vahvistaa kokemusta omasta hyvinvoinnistamme. Toivo auttaa näkemään mahdollisuuksia myös niissä tilanteissa, jotka lähtökohtaisesti ovat raskaita ja haastavia. Tutkimusten mukaan yhden negatiivisen ajatuksen neutraloimiseen tarvitaan peräti kolme myönteistä. Toivolla on tässä keskeinen rooli. Henkisten kolhujen yhteydessä toivo ylläpitää elämänvoimaa ja uskoa siitä, että asiat voivat kääntyä myös parempaan suuntaan.

Vertaisten kokemukset

”Toivo ei paranna sairauttani, mutta auttaa elämään sen kanssa. Vaikka toivoa parantumisesta ei ole, on minulla toivoa siedettävästä loppuelämästä.”

”Toivo syntyy luottamuksesta. Kun voi luottaa siihen, että järjestelmä voi auttaa, se herättää toivoa.”