Pysäkin kuvaus

Ymmärryksellä tarkoitetaan kykyä omaksua tieto jostakin asiasta niin syvällisesti ja perusteellisesti, että osaa palauttaa asian helposti mieleensä ja käyttää asiaa koskevaa tietoa monipuolisesti hyväkseen. Puhuttaessa toisten ihmisten ajattelun ja toiminnan ymmärtämisestä sillä tarkoitetaan kykyä empatiaan ja taitoa nähdä asia myös toisten ihmisten näkökulmasta riippumatta siitä, mitä mieltä itse on asiasta.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Vaikka elämän olosuhteita ei voi aina ennakoida, voi valita, miten niihin suhtautuu ja asennoituu. Tämä on mahdollista esimerkiksi kiinnittämällä huomiota voimavaroihin, läheisiin ihmissuhteisiin ja esimerkiksi haastavissa tilanteissa koettuihin hyviin tunteisiin. Positiivinen suhtautumistapa helpottaa selviytymistä ja ymmärtämistä. Ymmärrystä ja tietoa lisäämällä, sekä uusia toimintatapoja opettelemalla mm. muistisairautta ja muistisairautta sairastavaa henkilöä on huomattavasti helpompi tukea.


Vinkkejä muistisairaan kohtaamiseen:
Papunet – Kohdaten

Vertaisten kokemukset

”Minusta on sukeutunut realisti. Inttämisestä ja väärinmuistamisen korjailuista ei ole hyötyä.”

”Sen jälkeen, kun ymmärsin, että minä voin tehdä asioille paljon omaa ymmärrystäni lisäämällä, asiat helpottuivat”

”Sairaus on helpompaa hyväksyä, kun ymmärtää, mitä se tuo tullessaan”

”Välillä on niin ahdistunut olo, kun ei osaa auttaa.”