Pysäkin kuvaus

Kotiin on saatavilla tilapäistä tai jatkuvampaa terveyden- ja sairaanhoidon palvelua, sekä apua arjen askareisiin sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Kotisairaanhoito ja kotipalvelu on yhdistetty monissa kunnissa kotihoidoksi. Kotipalvelun tukipalveluita ovat muun muassa ateria-, kylvetys-, pyykki- ja siivouspalvelu sekä asiointiapu, päivätoiminta tai turvapuhelinpalvelu. Myös yksityisen sektorin tarjoamaa kotihoitoa ja kotipalvelua on tarjolla.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Kunnat järjestävät hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä erityisesti säännöllisten palvelujen ulkopuolella oleville 70–85-vuotiaille ihmisille ja riskiryhmiin kuuluville. Tavoitteena on tukea kotona selviytymistä ja kartoittaa toimintakykyä ja asuinympäristöä sekä ohjata palvelujen äärelle ja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Vieraan avun vastaanottaminen ja siitä maksaminen voi aluksi tuntua vaikealta asialta. Vieraan ihmisen kotiin tuleminen voi tuntua myös ikävältä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että avun pyytäminen ja vastaanottaminen helpottaa omassa arjessa selviytymistä ja parantaa myös elämänlaatua. Avun vastaanottaminen myös omalta osaltaan mahdollistaa sen, että kotona voi olla mahdollisimman pitkään.

Vertaisten kokemukset

”Lykkäsimme kotihoidon vastaanottamista pitkään, koska ajattelimme elämämme muuttuvan sen takia rajoitetummaksi. Liian pitkään sinnittelimme keskenämme. Kotihoito toi kuitenkin paljon apua ja turvaa arkeen.”

”Kotihoidon mukaan tuleminen avasi myös muiden palveluiden saamisen helpommaksi. Nyt meillä on mm. lääkäri kotihoidon kautta ja lääkehuolto tulee kotihoidon huolehtimana. Ruokahuoltoonkin saimme apua kotihoidon kautta.”

”Ajattelin, että nyt olen siivonnut jo elämäni aikana ihan tarpeeksi. Arkeamme helpottaa valtavasti siivouspalvelu, jonka otimme yksityisen toimijan kautta.”