Pysäkin kuvaus

Muistilla on tärkeä rooli osana ihmisen henkisiä kykyjä ja tiedonkäsittelyä. Muistia tarvitaan uusien asioiden oppimisessa ja jopa koko identiteetin ylläpitämisessä. Muistisairauden edetessä nämä taidot kuitenkin heikkenevät. Sen takia onkin tärkeää tutustua keinoihin, joiden avulla muistisairaan henkilön kanssa voi kommunikoida ja kuinka hänen toimijuuttaan pystytään tukemaan etenevästä muistisairaudesta huolimatta.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Viikkosuunnitelman tekemisestä yhdessä läheisen kanssa voi olla apua arjen rytmittämisessä. Se voi auttaa myös ajan hahmottamisessa ja toimia muistin apuvälineenä. Viikkosuunnitelman avulla arkeen voi lisätä sopivasti liikuntaa, monipuolista ravintoa ja lepoa. Yhdessä tekemällä arjen tehtävät helpottuvat ja muistisairas henkilö saattaakin rohkaistua tekemään asioita, kun seurana on turvallinen ja tuttu henkilö. Omatoimisuus ja aktiivisuus arjessa auttavatkin ylläpitämään toimintakykyä. Muistisairaudesta huolimatta on tärkeää, että henkilö jatkaa edelleen sisältörikasta ja sopivasti kuormittavaa elämäntyyliä.

Vinkkejä kohtaamisen tilanteisiin:
Muistiliitto – Vaikeat tilanteet
Papunet

Vertaisten kokemukset

”Lyhensimme lauseita. Esitimme yhden kysymyksen kerrallaan ja annoimme hänelle aikaa.”

”Vuosien mittaan opin tunnistamaan vaimoni ilmeistä ja eleistä, mitä hän halusi ja oliko hänellä hyvä vai paha olla.”

”Opettelin kärsivällisemmäksi. Kun ymmärsin, että arkemme on nyt kauttaaltaan hitaampaa, kaikki sujui huomattavasti paremmin.”

”Pukeutuminen onnistuu hienosti, kun laitan miehelleni vaatteet sängyn reunalle valmiiksi.”