Pysäkin kuvaus

Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät tätä myöten laaja-alaisesti toimintakykyä. Muistisairaudet ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin. Paikantaju ja hahmottamiskyky saattavat hämärtyä niin, että muistisairas saattaa eksyä vieraammassa ja lopulta tutussakin ympäristössä helposti. Muistisairauden edetessä ruokailuvälineitä voi olla vaikea löytää ja käyttää ruokapöydässä ja otteet muuttuvat kömpelöiksi. Pukeutuminen ja muut päivittäiset toimet myös hankaloituvat. Kielelliset kyvyt taantuvat ja puhe ja monimutkaisen tekstin ymmärtäminen vaikeutuu.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Mitä aikaisemmin muistisairaus diagnosoidaan, sitä paremmin muistisairautta voidaan hoitaa. Kun muistisairaus on todettu jo sen varhaisvaiheessa, edessä voi hoidon ja toimintakykyä ylläpitävän elämäntavan tuella olla useita vuosia lähes entisenlaista elämää. Muistisairaan toimintakykyä pitää yllä tavallinen aktiivinen arkielämä ja se antaa myös läheiselle mahdollisuuden jatkaa elämää niin, ettei sairaus väritä kaikkea tekemistä ja olemista. Tärkeitä asioita ovat yhdessäolo, läheisyys ja huumori. Ne auttavat sairastunutta ja myös hänen läheistään jaksamaan. Liikunta, säännöllinen ja monipuolinen ruoka sekä perhe- ja ystävyyssuhteiden ylläpito ovat muistisairaalle erityisen tärkeitä toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta.

Vertaisten kokemukset

”Huomasin, kuinka suuri voimavara huumori meille on. Jaksamme molemmat näitä arjen pikku kömmähdyksiä huumorin avulla paljon paremmin.”

”Ymmärrystä lisäämällä ja muistisairauteen tutustumalla arkemme helpottui.”

”Vertaistukiryhmässä saimme paljon hyviä vinkkejä, kuinka arkea pystyy helpottamaan.”