Pysäkin kuvaus

Muistisairauden varhainen tunnistaminen on tärkeää ja se vaatii kaikilta, niin läheisiltä kuin ammattilaisiltakin, valppautta. Muistisairas ei aina itse koe toimintakykynsä heikentyneen, eikä kaikilla ole läheisiä, joten on tärkeää, että terveyden- ja sosiaalihuollon kaikilla tasoilla osataan tunnistaa muistisairaudet. On tärkeää ymmärtää, että muisti tai kognitiiviset kyvyt eivät automaattisesti heikkene iän myötä. Selkeästi huono muisti ja huonontuneet kognitiiviset kyvyt tai näiden voimakas heikkeneminen eivät kuulu automaattisesti ikääntymiseen.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muistisairauksien diagnostiikka on Suomessa pääosin erinomaista. Kun muistioireinen henkilö tai hänen läheisensä huolestuvat asiasta ja henkilö saadaan hakeutumaan tutkimuksiin, vastauksia löydetään ja apua on saatavilla. 

Vertaisten kokemukset

”Asun ulkomailla ja tapaan vanhempiani siitä syystä harvoin. Tullessani kotiin vierailulle, huomasin äidissäni valtavia muutoksia. Isä oli ikään kuin sopeutunut tilanteeseen, eikä ollut huomannut äidissä mitään kummallista.”

“Huomasin, että muistiini alkoi syntymään kuin tyhjiöitä. Se oli ihan uusi tunne.”