Pysäkin kuvaus

Sairauteen sopeutumista voidaan tarkastella erilaisten vaiheiden prosessina. Ensin saattaa tulla järkytys. Toinen saattaa olla hyvin levoton ja kiihtynyt, toinen puolestaan lamaantua lähes täysin. Alkujärkytyksen jälkeen aletaan vähitellen työstää sairastumista tai muutoksen merkitystä itselle. Työstämisvaihe on surutyön aikaa. Tässä vaiheessa prosessi usein hidastuu. Tapahtuneen työstäminen omassa mielessäsi jatkuu, mutta et ehkä enää jaksa tai halua puhua tapahtuneesta toisten kanssa. Uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtunut alkaa hiljalleen muuttua osaksi elämää ja omaa minuuden kokemusta.

Koska muistisauraus on etenevä sairaus, se vaatii sopeutumista koko matkan ajan.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Jokainen työstää sairauden merkitystä sekä siihen liittyviä tunteita ja ajatuksia omalla tavallaan, omaan tahtiinsa. Ei ole yhtä oikeaa tapaa sopeutua sairauteen ja sen tuomiin muutoksiin elämässä. Tukea on lupa tarvita eikä avun hakeminen ole häpeä. Realistinen ja positiivinen elämänasenne voi tukea jatkamaan hyvää elämää sairaudesta huolimatta. Ammattilaisten tarjoama tuki voi helpottaa sopeutumista. Sairastunut henkilö perheineen tarvitsee sekä tiedollista, psyykkistä että käytännön tukea ja apua. Niitä on tarjolla matalallakin kynnyksellä.

Sairauteen sopeutumisen tavoitteena voidaan pitää sitä, että katse kääntyy hiljalleen sairaudesta ja sen täyttämästä arjesta eteenpäin. Tulevaan suuntautumisessa hyödyllistä voi olla esimerkiksi psykoterapeuttinen keskustelu, erilaiset valmennukset ja vertaistuki. 

Vertaisten kokemukset

”Alussa oli kuin olisi pudonnut jyrkänteeltä alas, kyllä sieltä nyt on vähitellen noustu.”

”Yhtä sopeutumistahan tämä on. Jatkuvasti tulee jotain uutta eteen.”

”Vaikeaa on ollut sopeutua. Pelkään tulevaa ja olen huolissani äidistäni.”

”Vertaistukiryhmässä sain kuulla, kuinka muut ovat sopeutuneet sairauteen.”