Pysäkin kuvaus

Sairastumiseen liittyvät muutokset vaikuttavat ja heijastuvat myös sairastuneen henkilön ja läheisen väliseen suhteeseen. Muistisairauden edetessä läheisen ja muistisairaan ihmisen suhde muuttuu. Voi tulla sekin vaihe, jolloin muistisairautta sairastava sekoittaa läheisensä toisiin ihmisiin tai ei enää lainkaan tunnista läheistään. Tämä aiheuttaa muutoksia perheenjäsenten rooleihin ja ne voivat olla suuriakin ja niistä selviytyminen saattaa vaatia täysin uusien asioiden opettelua. Läheinen voi kokea, että hän luopuu läheisestään vähitellen muistisairauden edetessä. Tasavertaisesta puolisosta tuleekin hoidettava, tai vanhempi muuttuu vieraaksi. Tämä kaikki vaatii sopeutumista ja se voi viedä oman aikansa.

Voimavarat ja mahdollisuudet

On tärkeä muistaa, että vierellä elämisen ja konkreettisen auttamisen ja hoivan antamisen lisäksi läheisellä on myös oikeus elää omaa elämäänsä. Kun läheinen voi hyvin, se edistää myös muistisairaan henkilön hyvinvointia. Oma työ, harrastukset ja ystävät voivat tukea läheisen jaksamista. Myös se, että tietää ja ymmärtää muistisairauden oireet ja etenemisvaiheineen, auttaa tilanteen ymmärtämistä ja näin helpottaa sen kestämistä. Tämän prosessin läpiviemiseksi tarvitaan joskus esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisten apua. Vertaistuen voimaa ei tule myöskään unohtaa. Perheen olisi myös hyvä oppia puhumaan sairaudesta sekä keskenään että muiden läheisten kanssa. Avoimuus asiasta keventää omaa oloa ja auttaa myös muita suhtautumaan perheen elämään ymmärryksellä.

Vertaisten kokemukset

”Huomasin, että hoivattavasta oli tullut hoivaaja. Yhtäkkiä vanhempani tarvitsivatkin minua.”

”Vaimoni oli aina huolehtinut kodistamme, ruuanlaitosta ja pyykinpesusta. Olin uuden äärellä. Yhtäkkiä minulla oli kädet täynnä tehtäviä, jotka olivat minulle kovin vieraita.”

”Tuntui, että äidistäkin vietiin osa isän sairauden edetessä.”

”Äiti oli ollut perheeni ainoa turvaverkko; hän hoiti lapsia ja auttoi muutenkin.”