Pysäkin kuvaus

Jos oman tai läheisen muistin toiminta huolestuttaa, kannattaa lääkäriin hakeutua matalalla kynnyksellä. Voit varata ajan terveyskeskuslääkärille, kunnan muistihoitajalle tai yksityiselle geriatrille tai neurologille. Lisätietoa ja tukea voi kysyä myös paikallisesta muistiyhdistyksestä.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muistisairauden varhainen havaitseminen ja diagnosoiminen on erittäin tärkeää muistisairauden hoitamisessa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa muistisairaus havaitaan, sitä parempia ovat hoitotulokset ja myös kuntoutuksen mahdollisuudet. Muistisairautta ei voi parantaa tai pysäyttää, mutta toimintakykyyn ja elämänlaatuun voidaan vaikuttaa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa muistisairaus todetaan, sitä paremmin voi myös elämäänsä järjestellä eteenpäin ja ennakoida tulevaa.

Esimerkiksi hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus varmistavat, että loppuelämän valinnat ovat omannäköisiä. Myös tukien ja palvelujen järjestäminen helpottuu, kun tiedetään mistä sairaudesta on kyse. Tuen ja palveluiden avulla sairastunut voi asua kotona mahdollisimman pitkään ja nauttia elämästä muistioireista huolimatta.

Vertaisten kokemukset

”Yllättävän nopeasti sain ajan terveyskeskukseen. Terveyskeskuslääkäri kirjoitti lähetteen, jolla pääsin nopeasti lisätutkimuksiin.”

”Jo se, että minua kuunneltiin ja huoleni otettiin tosissaan, tuntui helpottavalta.”