Pysäkin kuvaus

Muistisairauden kanssa eletään jatkuvassa muutoksessa. Muutokset koskevat muistisairaan henkilön lisäksi koko hänen lähipiiriään. Muistisairaus voidaan jaotella neljään vaiheeseen sairauden oireiden ja sairastuneen toimintakyvyn perusteella. Näitä ovat varhainen vaihe, lievä vaihe, keskivaikea vaihe ja vaikea vaihe.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Joihinkin muutoksiin pystyy varautumaan ja tulevaa ennakoimaan tutustumalla muistisairauteen heti diagnoosin tultua. Omaa ymmärrystä lisäämällä on helpompi ottaa muutoksia vastaan ja elää niiden kanssa. Omaan jaksamiseen panostaminen auttaa muutoksissa elämistä. On tärkeää muistaa, että terveellisillä elintavoilla ja kuntoutuksella voidaan helpottaa muutoksessa elämistä. Muutoksista kannattaa keskustella avoimesti läheisten ja ammattilaisten kanssa. Tutustu myös tarjolla oleviin vertaistukiryhmiin.

Aivoterveydestä ja siihen vaikuttavista asioista löydät lisää Muistipuistosta:
Muistipuisto

Vertaisten kokemukset

”Välillä eletään pitkään ihan normaalisti. Sitten tulee eteen jokin pieni muutos, joka muistuttaa muistisairauden olemassaolosta.”

”Muutos toimintakyvyssä tuo aina uutta tullessaan. Silloin etsitään ratkaisuja ja opetellaan toimimaan uudella tavalla. Voisi sanoakin, että yhtä uuden oppimistahan tämä on.”

”En millään haluaisi hyväksyä muutoksia. Niiden tuleminen tuntuu aika raskaalta.”

”Vertaistukiryhmästä saa paljon hyviä vinkkejä muutoksien kanssa elämiseen ja muuttuvan tilanteen hyväksymiseen.”