Pysäkin kuvaus

Normaali ikään liittyvä kognitiivisen kyvyn heikentyminen ei rajoita toimintakykyä. Muistisairauteen liittyvä kognition heikentyminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia liikkumiseen ja se voi myös lisätä kaatumisriskiä. Muistisairaus aiheuttaa kävelynopeuden hidastumista, askelpituuden lyhenemistä ja esteiden ylittäminen ja hahmottaminen vaikeutuu sekä keskittymiskyky heikkenee. Nämä kaikki saattavat altistaa kaatumiselle.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia sekä muistiin että fyysiseen toimintakykyyn myös muistisairailla. Vähintään kohtuukuormitteisen 45–60 minuuttia kestävän liikunnan on todettu olevan yhteydessä parantuneisiin kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin ja toiminnan ohjaukseen huolimatta siitä, mikä lähtötilanne on ollut. Liikunta voi myös parantaa muistisairaan kykyä selviytyä päivittäisistä toimista sekä parantaa liikkumiskykyä ja fyysistä toimintakykyä niin kotona kuin laitoksessakin. Liikunnalla on monia positiivisia vaikutuksia useisiin kognition eri osa-alueisiin. Liikunta kannattaa siis aina. Lisäksi liikunta tunnetusti parantaa mielialaa ja esimerkiksi raittiin ulkoilman merkitystä ei pidä väheksyä.

Kunnat ja yhdistykset tarjoavat monenlaisia liikuntapalveluja ja heidän tarjontaansa kannattaakin ehdottomasti tutustua.

Vertaisten kokemukset

”Mieheni liikkumiskyvyn heikentyessä ja kaatumisten yleistyessä emme enää uskaltaneet lähteä vilkkaille kaduille kävelemään. Siirsimmekin päivittäiset kävelylenkkimme pitkänmalliselle parvekkeellemme, jossa voimme kävellä turvallisesti ja rauhallisessa ympäristössä, rollaattorin avulla.”

”Teemme tuolijumpan kotona yhdessä joka päivä. Tekee hyvää meille molemmille!”

”Käyn kävelyllä kotini lähiympäristössä niin kauan, kunnes ensimmäisen kerran eksyn. En luovuta!”

”Puutarhan hoito on hyvää arkiliikuntaa. Samalla saan sitä paljon kehuttua luontoterapiaa.”