Pysäkin kuvaus

Muistisairauden myötä elämässä tapahtuu monenlaisia muutoksia. Koko perhe ja muu lähipiiri ovat muutoksen edessä. Siksi uuteen elämäntilanteeseen on hyvä tutustua alusta lähtien yhdessä – rauhassa ja ajan kanssa. Sairauden edetessä muistisairaan ja läheisen suhde vähitellen muuttuu. Läheinen saa tutustua uuteen puoleen tutussa ihmisessä ja samalla mahdollisuuden löytää itsestään uusia ulottuvuuksia.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Avoimuus ja mielenkiinto uusia asioita kohtaan helpottavat uusiin asioihin tutustumista. Kunnat, järjestöt ja muut toimijat järjestävät erilaisia tietoiskuja, valmennuksia, seminaareja ja vertaistukitoimintaa muistisairausdiagnoosin saaneille sekä heidän läheisilleen. Näistä kannattaa tiedustella omalta lääkäriltä, muistihoitajalta, muistineuvojalta, muistikoordinaattorilta sekä muistiyhdistyksistä, Kelasta ja seurakunnista.

Sopeutumisvalmennus – Kela

Vertaistuki – Muistiliitto
 

Vertaisten kokemukset

”Vertaistukiryhmään osallistuminen on antanut paljon voimaa, uskoa ja toivoa sekä ihan konkreettisia keinoja arjen sujumiseen. Suosittelen vertaistukea kaikille.”

”Vertaistukiryhmän yksi parhaita anteja on, että kaikinpuolinen ymmärrys ja hyväksyminen kasvaa. On tärkeää huomata, että en ole yksin.”

”Lääkäriltä ja muistineuvojalta saimme paljon hyvää tietoa sairaudesta, lääkityksestä ja palveluista, mutta vertaistuki, jota ryhmätoiminnasta saamme, on voimaannuttavaa.”

”Ota ihmeessä yhteyttä lähimpään muistiyhdistykseen heti diagnoosin jälkeen!”