Pysäkin kuvaus

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta päättää itseään koskevista asioista.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Muistisairaus ei automaattisesti poista itsemääräämisoikeutta, sillä myös muistisairas ihminen voi kyetä pätevällä tavalla tekemään itseään koskevia päätöksiä. Niin kauan kuin muistisairautta sairastava henkilö kykenee itse päättämään omista asioistaan, hänen tekemälleen ratkaisulle on annettava etusija laillisen edustajan tai muun läheisen mielipiteen asemasta. Muistisairaalla ihmisellä voi olla edelleen kyky ja oikeus päättää hoidostaan, vaikkei hän olisi enää kelpoinen hoitamaan esimerkiksi taloudellisia asioitaan.

Oikeudellinen ennakointi on myös erittäin tärkeä ottaa huomioon. Oikeudellinen ennakointi varmistaa itsemääräämisoikeuden toteutumisen sairauden edetessä.

Suomen muistiasiantuntijat – Opas oikeudelliseen ennakointiin

Vertaisten kokemukset

”Puolisoni on kieltäytynyt menemästä päivätoimintaan. Kunnioitamme hänen mielipidettään ja olemme järjestäneet hengähdysmahdollisuuden minulle siten, että puolisoni saa olla kotona ja lähden ottamaan irtioton arjestamme minulle tärkeiden asioiden äärelle.”

”Puolisoni siirtyessä pitkäaikaishoitoon hänelle alettiin pukea hygieniahaalari päälle. Tämä ahdisti häntä ja teki hänestä levottoman. Minusta tuntui pahalta nähdä tämä. Pitkään harkittuani nostin asian keskusteluun hoitokodissa. Aluksi minulle perusteltiin haalarin käyttöä jopa talon tapana. En hyväksynyt tätä lainkaan. Lopulta sovimme, että haalari poistetaan käytöstä. Puolisoni rauhoittui huomattavasti tämän jälkeen ja minunkin oloni helpottui valtavasti.”

”Mielestäni hygieniahaalarin käyttäminen itsemääräämisoikeuden toteutumisen kannalta on erittäin kaksipiippuinen juttu. Siinä vaiheessa, kun muistisairaan henkilön itsesäätely on heikentynyt, takaa haalarin käyttäminen toisaalta esimerkiksi muistisairaan ihmisen oikeuden yksityisyyteen.”