Pysäkin kuvaus

Tunteet ovat yksilöllisiä. Ihmiset voivat kokea samoissa tilanteissa hyvinkin erilaisia tunteita, ja aina niiden tunnistaminen ei ole helppoa. Tunteiden yksi tärkeimmistä tehtävistä on kertoa, mikä on hyvinvointimme kannalta tärkeää. Tunteet saavat meidät hakeutumaan hyvinvointia tukevien asioiden äärelle.

Toisaalta tunteet voivat saada meidät välttelemään asioita, jotka ovat vahingollisia. Pelon, hermostuneisuuden ja epävarmuuden tunteet ohjaavat meitä huomaamaan ympäristön vaaroja. Tunnetaidoilla tarkoitetaan mm. tunteiden tunnistamista, sanoittamista ja ilmaisemista. Nämä ovat yksi tärkeimmistä mielenterveystaidoista ja vaikuttavat niin omaan olotilaan kuin vuorovaikutukseen muiden kanssa. Omien tunteiden tunnistamisen kautta on helpompi ymmärtää myös toisia ja heidän tunteitaan, eli kokea empatiaa.

Voimavarat ja mahdollisuudet

Kaikki tunteet ovat sallittuja. Tunteita ei kannata kätkeä, sillä silloin ne voivat patoutua sisälle, viedä energiaa ja tuottaa pahoinvointia. Se, että hyväksyy omien tunteidensa olemassaolon ja pystyy tunnistamaan tuntemiansa tunteita, on jo arvokasta tunnetaitoa.

Vertaistukiryhmissä tunteistaan pääsee puhumaan ymmärtävässä ilmapiirissä. Muista, ettet ole yksin. Kysy vertaistukiryhmistä lisää yhdistyksistä, seurakunnalta ja kunnalta.

Vertaisten kokemukset

”Minun on aina ollut vaikea puhua tunteistani. Luulen, että tunnistan tunteet kuitenkin.”

”Minusta tunteita on helpointa käsitellä jonkun kanssa. Ei siitä yksin mitään tule.”

”Yritän käsitellä asiat päivällä, sillä yön pikku tunteina ikävät asiat yleensä paisuvat.”